Phận Làm Chồng

Bẩm sinh ta đã hiền lành
Từ khi lấy vợ, trở thành hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây ngô
Sau khi xuất giá thành cô "xếp sòng"

Suốt ngày óan trách với chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì
Cái hôm mà nàng Vu Quy
Ta biết ta sẽ bị đì lai rai...

Khổ thân cho kiếp con trai
Một lần lấy vợ, bằng hai lần mù
Lưng thì mỗi ngày mỗi gù
Cày ba bốn jobs, để bù nàng tiêu

Ngày xưa thì giống Triển Chiêu
Nay thì từa tựa lão tiều phu già
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà
Bởi vì Stock đang đà đi lên
Ngày nay Stock đã lênh đênh
Thua ba bốn vố, buồn tênh mặt mày

Lương bổng không đủ trải bày
Tiền đâu quà cáp, như ngày xa xưa
Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh

Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp tươi xanh bốn mùa
Lời nói không mất tiền mua
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau

Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh, cứng đầu lặng câm
Còn mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta bầm mấy hôm

Việc nhà chẳng chịu trông nom
Shopping một bận, ba hôm mới về
Nhà thì đang ở nhà thuê
Phòng ốc chật hẹp,bốn bề ngổn ngang
Muốn tìm đôi vớ để mang,
Phải mất cả tiếng, bươi ngang đồ nàng

Ngày ngày đọc báo thời trang
Hể ra mốt mới, nàng mang về lền
Nàng rất có khiếu xài tiền
Nàng mà đã thích, mua liền chẳng tha
tuần sau mốt khác mới ra
Mốt mới tuần trước, lau nhà chẳng thương

Ngày xưa đón nàng ở trường
Nàng hối về gấp, kẻo mẹ nàng trông
Ngày nay về ở với chồng
Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ
Còn nàng thì cứ hững hờ
Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong,
Suốt ngày đi chơi vòng vòng
Đêm về là bệnh, bảo chồng đấm lưng

Quanh năm nàng mệt chừng chừng
Phải mua đồ bổ, về chưng cho nàng
Đi bác sĩ mua đủ thuốc thang
Cũng không chữa hết bệnh nàng hay la

Khi ta làm hết việc nhà
Tự nhiên nàng khỏe, tức thì ngủ ngon

Lúc nghĩ đến chuyện có con
Nàng hừ một cái, chẳng hề thiết tha
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thấy vợ, tu... cha cho rồi

Nhưng lỡ ăn kiếp ở đời
Cắn răng chịu đựng chờ thời đổi thay
Biết đâu sẽ có một ngày
Ta có cơ hội, giải bày vợ hay

May ra vợ có nương tay
Ta mới sống trọn kiếp nầy dài lâu
Làm chồng phải nhớ lấy câu
"Nhất vợ, Nhì trời", đừng ẩu phanh thây

Siêu tầm