Mừng Chúa Giáng Sinh 2006

Chúc mừng các bạn một Mùa Giáng Sinh tràn đầy Hồng Phúc của Chúa Hài Đồng Giêsu

oOo


Noel, Chúa đâu ở trong đền thờ!
Ngài cũng không ở trong hang đá
Ngài đang chen chúc trong xóm nhà lá
Hay lác đác dưới gầm cầu
Hay đội nón mê lặn lội dưới bùn sâu
Hay vác súng nặng hơn người đi lang thang giữa trời mưa gió
Chịu đựng thật nhiều
Những mảnh đời không căn cước
Noel Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Nếu không gặp Ngài trong chốn tối tăm
Chẳng bao giờ thấy Ngài trong ánh sáng
Nếu không gặp Ngài trong nghèo khổ
Chẳng bao giờ thấy Ngài trong cao sang
Nếu không gặp Ngài dưới đất
Chẳng bao giờ thấy Ngài cõi Thiên Đàng
Noel Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Ta tìm Ngài và muôn năm không gặp Ngài
Nếu lòng ta không mở
Cho những ai thiếu ánh sáng mặt trời
Lây lất trong vũng đời u thẳm
Của một xã hội thừa súng đạn và thiếu bánh cơm


Xuân Ly Băng

LM Trần Đức sưu tầm