Hàng đầu, từ trái sang phải: Trịnh Hoàn Vũ, Nguyễn Văn Được, Dương Văn Công, Trịnh Đức Trí, Trần Văn Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh

Hàng sau, từ trái sang phải: Huỳnh Hoàng Đức.

Hàng sau, từ phải sang trái: Mai Hữu Duyên, Huỳnh Hồng Nghiệm, Trần Hồng Nhựt.