Hi Everyone,

Cái email tui sẽ viết rất là nhân vì tui "run out of time"... tui muốn viết rất nhiều cho các bạn, nhưng sẽ còn tùy theo thời gian limit mà ứng biến nhe các bạn....

Tui quá bận, vì là mùa buôn bán/bán buôn... trong khi các bạn đang đi sắm đồ thì tui phải bù đầu trong việc buôn bán ở shop, ngay cả ngày Xmas/New Year..... Anyway, tui vừa viết một cái "reply" cho Thầy Cô Phạm Quang Huyến, và tui có include MĐCGRP address ở trong đó... khi read, chắc các bạn cũng đồng ý tại sao tui "dùng" nhóm MĐC 68-75 để chúc Thầy Cô......

Mí tuần nay, ở Úc continue cháy dài dài..... và hai ngày trước, một đám cháy rừng nhỏ ở cách nhà tui, đường chim bay không quá 1km..... theo dự đoán thời tiết, thì hôm nay, ngày mai, ở miền Đông Nam, nói chung, sẽ nhận được mưa, sấm sét, etc... nhưng thật tình mà nói, chẳng thấy mây ở đâu hết.... hiện tại nhiệt độ 26C... họ dự đoán today 26C, tomorrow 25C, and Xmas Day (Monday) 19C..... là các Xmas "lạnh nhất" qua nhiều năm nay... chuyện nầy sẽ xảy ra hay không.... nên chờ.... vì sức nóng, gió khô còn quanh quẩn dài dài ở đây.... và những đám cháy toàn Úc còn chưa dập tắt được...

Hai tuần nay, tui bận, không login vào email... các bạn có biết không tui phải chờ gần hơn 15mins để login vì có hơn 378 cái emails... nhưng tui very sad, vì chỉ có 2 cái email là của các bạn....phần còn lại, là những dịch vụ buôn bán "thuốc men" của những bè-bạn của TNhân/Tuyền?????? hahaha.....

Dear Thắng - tao try MĐC 68-75, nhưng hình như nó rất chậm..... nhưng có lẽ, tao ít khi bao giờ access mục photo của MĐC, nên không biết cái different.... còn mục music.... kỳ nầy, nó better hơn bằng cách không "breeze" cái screen..... and logout.... mà nó lại không có lời, cũng như cái screen bị "blank".... kỳ nầy, kỹ thuật của mầy có phần "tiến bộ" hơn.... nhưng chưa "meet my satisfaction", mate... hahaha...

Dear cao thủ Thắng/TNhân/cao thủ QTân - tụi mầy có "diễm phúc" lắm lắm... tụi mầy có biết không??? như tao "cả đời" cũng không được KHoa gọi bằng "anh".... còn tụi mầy, không biết từ đâu ra???? được gọi là.... "anh Xã", "anh Nhân", rồi nào là "anh QTân" ????? Bloody Hell.... tụi mầy "hạnh-phúc" quá dzồi, còn gì bằng.... hahaha... đâu phải như tao dzậy????? hahaha... huhuhu... hehehe........

Dear KHoa - many thanks, re: Nguyễn Quốc Khanh infor... rất tiếc, Hoàng không nhớ được tí xíu về người nầy... có lẽ hồi còn đi học, đã không có dịp học chung lớp... còn khi đánh bóng bàn, thì Hoàng lại không có dịp say hello... Nhưng dzù dzì đzi chăng nữa, xin KHoa gởi lời thành-thật cảm ơn cho Hoàng về tấm photo nầy nhe.... vậy người nầy có cùng học khóa 68-75 không vậy KHoa?

Dear KHoa/cao thủ QTân - tui không biết người có cái tên là "Nguyễn Quốc Tiến".... nhưng đã nhiều lần trong đời tui, được LPHải đề cập cái tên nầy với Thạch Chè Hiển Khánh gì đó với tui.... Vậy người nầy học khóa nào dzậy???? vậy là người nầy cũng là bạn "thân" với chủ tiệm cầm đồ???? nhưng tui chưa bao giờ nghe TNhân nhắc đến người nầy????

Gần 3:00pm rồi, tui sắp sửa phải đi làm.... tui copy một tí infor trong cuốn Reader's Digest December cho các bạn read cho vui nhà vui cửa nhe....

Page 42/43....

Title: CHRISTMAS - WHAT WE LOVE (AND HATE)

Sub-Title: What We Cherish - We cling to traditions that celerate our closest relationships and allow us time to reconnect.

Answer: 80% Celerating with family
73% Eating inside
70% Eating a roast dinner and Chrimas pudding
68% Sending Christmas cards
64% Decorating the tree as a family
55% Santa Claus
44% Buying all the family a present
42% Carols by Candlelight
32% Making a Christmas fruitcake
23% Buying a real Christmas tree
23% Going to church
15% Watching the Queen's message

Sub-Title: What we've abandoned - institutions and yime-hungry activities get the biggest thumbs-down.

Answer: 58% Watching the Queen's message
43% Making a Chrismas cake
39% Going to church
28% Carols by Candlelight
35% Buying a real Christmas tree
25% Hanging Christmas stockings
17% Buying all the family a present
11% Decorating the tree as a family
8% Santa Claus
7% Christmas pudding
7% Sending Christmas cards
6% Celerating with family
5% Eating inside

Page 142, RDHEALTH

Title: THE CULTURE OF FRESH BREATH

Bugged by bad breath? try eating natural yoghurt. Researchers in Japan got 24 volunteers to go from eating no yoghurt at all (or similar foods, such as cheese) to eating 90gm of natural yoghurt, containing the bacteria "Lactobacillus Bulgaricus" and " Streptococcus Thermophilus", twice a day for six weeks. By the end, the levels of hydrogen sulphide, a chief odour-causing compound, had dropped in 80% of those who suffered bad breath. "Sugar-free yoghurt is a healthy snack, so it's good to hear it has oral health benefits too", says Dr Nigel Carter of the British Dental Health Foundation. "But the best way to tackle bad breath is still brushing, flossing and avoiding sugary snacks".

Same page.....

Title: WHAT ARE PROBIOTICS?

Good Guys - Labelled "good" bacteria, probiotics work in the gut to counteract the "bad" bacteria that trigger digestive ailments such as bloating and irritable bowel symdrome. "Many factors, such as stress and taking antibiotics, disturd your good probiotic count," explains Dr Glenn Gibson, professor of food microbiology at Reading University. He says frequent travellers, the elderly and children are susceptible to gut problems and should incorporate probiotic products into their diets every day. Probiotic supplements can also benefit the healthy. "The best tested products have "Bifidobacterium or Lactobacilli", and this should be written on the lable," Gilson says.

Can you overload on probiotics? "No," says Gilson. "There are trillions of bacteria in the gut - it'd be impossible to have too many goods ones."


Tui run out of my time very soon, tui sẽ kết thúc cái email nầy bằng hai câu chuyện vui.... page 96-97, LAUGHTER, THE BEST MEDICINE...

(1). A couple are getting ready for bed after a long day's work.

"I look in the mirror and I see an old lady," the woman says to her husband. "My face is all wrinkled, and I'm sagging and bagging all over. And look at the flab on my arm."

Her husband is silent.

"Hey!" she says, turning to him. "Tell me something positive to make me feel better about myself."

"Well," he says, "your eyesight is still great, dear."

hahaha.... hahaha.... hahaha... - Jeffrey Raiffe -

Câu chuyện vui thứ nhì, read xong rồi, xin mí bà đừng quá "tự cao" nhe.... hahaha...

(2). "Pour me a double whisky, mate. I've just had a blazing row with my wife," Gary tells Charlie, the barman of his local pub.

"Oh, yeah?" says Charlie. "Who won?"

"Well, when it was all over, she came crawling (điệu bộ bò lết dưới sàn nhà) to me on her hands and knees," Gary says.

"Really?" says Charlie. "What did she say?"

"She said, "Come out from under the bed, you snivelling coward," (chết nhát)"

hahaha... hahaha.... hahaha.... - Regina Lally -

Tặng các bạn một câu danh ngôn đầy "motivation" until my next visit....

"No One KNOWS What They CAN Do Until They TRY"

Again,

Have A Merry Xmas and Wonderful New Year, Everyone... and do NOT forget to Keep Smil............................ing, dears.....

RT - Thằng Ngốc, 3:38pm, Saturday 23/12/2006.

N.B: Viết rất nhanh theo cảm nghĩ, không re-read, pls keep smil.....................ing