HAPPY NEW YEAR.... CÚNG HỈ FAT SỒI ... CHÚC MỪNG NĂM MỚI ...

Đầu năm cười một chút cho dzui cửa dzui nhà bà con cô bác ơi.....
 

Nhân
 Khi nào cái khi nào con

Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng. Bữa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta mới nói:


-Con hồ này đẹp quá hả em?


Vợ anh ta chỉnh:


-Anh phải kêu là cái hồ.


Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen:


-Cái sông này cũng đẹp.


Vợ lại cằn nhằn:


-Anh phải kêu là con sông.


-Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?


-Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong khi con sông nó chảy.


Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:


-Hèn chi!!!Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái...