Kính thưa quý Thầy Cô và các anh chị em cựu HS MĐC,

Tôi vui mừng thông báo với thầy cô và các bạn là tổ chức Vietnam Social Health Education Projects (VN-SHEP) Inc đã chính thức thành lập và bắt đầu hoạt động vào ngày April 15, 2005. Tôi là chairperson của tổ chức này. Tôi thành lập tổ chức này để hợp thức hóa công việc từ thiện bác ái giúp người nghèo ở Việt Nam 1 cách lâu dài. Tổ chức VN-SHEP (non-profit charitable) là tổ chức không vụ lợi giúp đỡ tài chánh cho các hoạt động xã hội, y tế, giáo dục ở Việt Nam như xây lớp học tình thương, đào giếng, thực phẩm và thuốc tây cho người nghèo và người tàn tật ở Việt Nam, và trước mắt là giúp Dòng Mân Côi xây dựng trường Mẫu Giáo Bông Hồng cho gần 700 em học sinh từ 3 đến 5 tuổi không phân biệt tôn giáo tại Quận Tân Bình TPHCM. Tất cả donation cho VN-SHEP đều được khấu trừ thuế lợi tức (tax-deductible).

 

Mọi donation xin gửi về:

VN-SHEP Inc

3 Chagall Rd

Marlboro NJ 07746

Xin quý Thầy Cô và các anh chị giúp đỡ và ủng hộ cho hoạt động từ thiện bác ái của tôi qua tổ chức VN-SHEP Inc để giúp người nghèo khổ ở Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc Email cho tôi tại ductran56@yahoo.com.


LM Trần Đức

(Cựu HS MĐC 75)