Dear Evevyone,

Howdy????

Tui vừa mới send một mớ tấm photos về:

  1. Cowra Japanese Garden; and


  2. Front garden của căn nhà "lá" của tui (RT)....

Many thanks nhe Thắng, khi nào ready, xin Thắng post lên cho các bạn cùng xem cho vui....

Bây giờ là 9:50pm, tui cứ tưởng gởi đi gần hơn 40 photos, cái internet provider sẽ "xù" tui, và sẽ không cho phép tui viết và send đi nữa... nhưng, sau khi send photos xong, và tới giờ nầy cái service provider cũng chưa thấy "phàn nàn" gì về tui hết.... thế thì tốt... Tui, nửa muốn đi xem TV, nửa muốn viết vài hàng cho các bạn vì:

  1. Cuối tuần nầy, start from Sunday, tui sẽ đi holiday ở Melbourne, and maybe đi Adelaide, và sẽ trở lại Canberra vào Thursday/Friday gì đó...


  2. Có một câu chuyện "thật "tiếu lâm", có thật, và tui muốn viết xuống để thân tặng cho những "ông trời con" trong MĐC, nhất là ông trời con TNhân, người mà hay "siêu tầm" những cái "tiếu" độc đáo nhất.... hahaha....

Và đây là câu chuyện "tiếu - cấm đàn bà" (just kidding.... mí bà keep smil......................ing) xảy ra trong shop tui, và cô Yvonne kể lại cho tui nghe vào hôm qua... (hôm nay cô bị bệnh và nghỉ ở nhà)...

Cô Yvonne đến shop sớm hơn thường lệ, khi bước vào, cô nói với tui,

Yvonne: "Hi, Richard, I got something that I want to tell you.... hihihi..."

Tui: "go ahead, Yvonne..."

Yvonne: "Yesterday, while I was checking the ID (identification) of a young boy, and you know what did he ask me???? - he asked me whether I like to have a little "private talk" with him at the back of the shop...." and I said,

Yvonne: "I pick your pardon, what did you say????"

Young Boy: "I want to know, you like to have a little "private talk" with me at the back of the shop???"

(cô Yvonne nóng giận)

Yvonne: "What's the hell are you talking about???? Look at me.... You know how old I am???? I am 34 y.o, and I am a mother of two children, and I am a married woman.... do you hear that????"

Young Boy: "OH, SHIT... you have the same age with my mother...." and then he ran away as quick as possible.... hihihi....

N.B: Cô YVonne, trông còn trẻ lắm lắm, tui cứ tưởng cô khoãng chừng ngoài 20 mươi mà thôi....

N.B: Còn phần nầy riêng tặng cho những "ông trời con".... tụi mầy thấy chưa... điệu nầy, từ đây tao sẽ vắng bóng "dài dài" trong MĐC, vì tao có cái lý do "riêng" và thật "chánh đáng" của tao... đồng ý không???? hahaha.... cái nickname của tao, hồi Lệ-Châu mới gia-nhập vào MĐC là .... là gì hở LChâu???? là.... là "già dịch".... là "cha nội"..... hahaha....

N.B: Ê, bác "Than Thở" (B4--------------0), bác chạy đâu mất tiêu vậy???? hahaha.... đậu lại để thở một chút.... chuyện đâu còn đó, bác cứ cắm đầu chạy hoài hoài thì biết chừng nào mới đến mức????? hahaha (bể khổ bao la, bác chịu khó quay đầu lại là thấy bờ bến ngay đấy mà....????? hahaha)

Thôi dừng ở đây.... 10:27pm...

Have a great day nhe....

Love
RT