Một Năm Hạnh Phúc

Lấy toàn thể 12 tháng đem rửa sạch những mùi CAY ĐẮNG GANH TỴ, THÙ OÁN, rồi để cho ráo nước.

Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần nhỏ.

Sửa soạn mỗi ngày một lần, đừng làm hết một lúc.

CÁCH LÀM:

- Trộn đều mồi ngày với một chút ĐỨC TIN, một chút KIÊN NHẪN một chút CAN ĐẢM, một chút CỐ GẮNG.

- Thêm vào một chút HY VỌNG, một chút TRUNG THÀNH, một chút QUẢNG ĐẠI.

- đem xay nhỏ tất cả với lời CẦU NGUYỆN và MƯỜI ĐIỀU RĂN.

- đem ướp với các gia vị LẠC QUAN, TỰ TIN và HÀI HƯỚC.

- đổ tất cả vào nồi YÊU THƯƠNG, nấu thật kỹ với lửa VUI MỪNG.

Múc ra dĩa rồi ăn với NỤ CƯỜI và lòng VỊ THA, có phải NGON HẾT CHỖ CHÊ không QUÍ VỊ... Hì... Hì... Hì...

ĐẦU BẾP

Mục sư NGYUỄN TẤN CANH