Hiểu lầm email không dấu

Việt Kiều Mai Cồ Lúa có cha Bắc mẹ Nam, một hôm nhận được Email không dấu của má viết từ VN qua, Lúa nhận được Email, Lúa tự thêm chấm, phẩy và dấu tiếng Việt rồi đọc, Lúa khóc, thương cho hoàn cảnh gia đình, nội dung Email do Lúa dịch thêm dấu và chấm phẩy như sau:

Con thương,

Lúc nầy bố má bận làm dữ lắm, ngày nào bố cũng cởi áo, còn má thì cởi quần, làm cho đến nỗi bố mầy bị bệnh liệt giương. Tối nào má cũng mò thấy con cu teo. Thằng em út của con thì mới đi tù, nó rất thích dao cạo dá..., còn em gái của con thì thích mãi dâm, cho nên nó lên thành phố đi làm gái, ở nhà quê mãi dâm thì không kiếm tiền được. Má nghe con ở Mỹ bị khùng, bố má thật lơ lãng, dá... dòng thăm con.

Má, hôn con nhiều.

Sau khi đọc xong, Lúa buồn, gọi điện thoại về VN hỏi thử má viết gì trong Email, má Lúa mới đọc nguyên văn như sau:

Con thương,

Lúc nầy bố má bận làm dữ lắm, ngày nào bố cũng coi ao, còn má thì coi quán, làm cho đến nỗi bố mầy bị bệnh liệt giường. Tối nào má cũng mơ thấy con. Cu tèo thằng em út của con thì mới đi tu, nó rất thích đạo Cao Đài. Còn em gái của con thì thích mai đầm, cho nên nó lên thành phố đi làm, gái ở nhà quê mai đầm thì không kiếm tiền được. Má nghe con ở Mỹ bị khủng bố, má thật lo lắng, dài dòng thăm con.