Anh chị em cựu HS MĐC thân mến,


Tôi đã về Việt Nam từ 12/1/05 đến 2/2/05. Chuyến đi chia sẻ tình thương của tôi được sự đóng góp của thầy cô & các anh chị cựu HS MĐC sau đây:

MĐC 650 USD
Giáo dân Mỹ-Việt 6,350 USD
   
Tổng cộng 7,000 USD


Tôi đã đi từ Bắc vào Nam và đã chi vào những việc sau đây:

 

2 tấn gạo cho trại cùi Lạng Son 500 USD
1 tấn gạo trại cùi Tuyên Quang 300 USD
1 tấn gạo trại cùi Hải Dương 300 USD
Quà Tết cho trại cùi Bắc Ninh 600 USD
2 tấn gạo cho người nghèo Phát Diệm 500 USD
2 tấn gạo cho người nghèo Bac Ninh 500 USD
Quà Tết cho Trẻ em khuyết tật Hà Nội 200 USD
Quà Tết cho bệnh nhân tâm thần Hà Nội 200 USD
Trẻ em khuyết tật Nha Trang 500 USD
Pro-Life Nha Trang 100 USD
2 tấn gạo cho đồng bào Thượng ở Đức Thắng 500 USD
1 tấn gạo cho đồng bào Thượng o Tân Bùi - Bảo Lộc 300 USD
1 tấn gạo cho đồng bào Thượng ở Tân Hà - Bảo Lộc 300 USD
Trẻ em khuyết tật o Rạch Giá 200 USD
Quà Tết cho người nghèo ở Khánh Hưng & U Minh 635 USD
1 cái giếng cho đồng bào Thượng ở Tân Hà - Bảo Lộc 635 USD
2 cái giếng ở Rạch Giá 200 USD
5 cái giếng ở Long Xuyên 550 USD
2 cái giếng + Quà Tết ở Phụng Hiệp Cần Thơ 300 USD
   
Tổng Cộng 7,020 USD


Cám ơn sự đóng góp của giáo dân Mỹ - Việt và tấm lòng bác ái của thầy cô và các anh chị em cựu HS MĐC trong việc chia sẻ Tình Thương đến những người nghèo khó ở Việt Nam.


LM Trần Đức
(cựu HS MĐC 75)