Anh chị em cựu HS Mạc Đĩnh Chi thân mến,

Tôi xin báo cáo về việc đào giếng để giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam năm 2004 như sau:

Đợt 1: - đào 5 cái giếng ở Khánh Hưng do chị Hồng Thị Lan (MĐC 76) ở Việt Nam vận động.

Đợt 2: - đào thêm 10 cái giếng ở Khánh Hưng, trong đó có 1 giếng cho 1 trường Tiểu Học và 10 cái giếng ở U Minh và 2 cái giếng ở Ô Môn (Cần Thơ).

Đợt 3: - đào thêm 2 cái giếng ở Rạch Giá và 3 cái giếng ở giáo xứ Cản Đá (Long Xuyên).

Tổng cộng đã đào được 32 cái giếng, phục vụ cho hơn 100 gia đình nghèo ở Khánh Hưng, U Minh (Cà Mau), Ô Môn (Cần Thơ), Rạch Giá, Long Xuyên trong đó có 1 trường học (lớp 1 đến lớp 9) ở Khánh Hưng (770 em). Số giếng đào được đã phục vụ trên 1.000 người nghèo.

Tôi đã đưa 3600 USD cho Sr Vũ Loan (Bề trên Giám tỉnh) dòng Mân Côi để phụ trách việc đào giếng cho đồng bào nghèo ở Cà Mau, Rạch Giá & Long Xuyên và 300 USD cho cha Khiêm để đào 2 cái giếng ở Ô Môn (Cần Thơ). Tháng 1/2005 tôi đã về Việt Nam và đi xem 1 số giếng ở Khánh Hưng, U Minh (Cà Mau) và đưa thêm tiền cho cha Thắng để đào thêm giếng ở Long Xuyên. Bà con có giếng xài rất phấn khởi và biết ơn sự giúp đỡ quý báu của anh chị em.

Total collection $ 3,870.00

Total spending $ 3,900.00

LM Trần Đức

(cựu HS MĐC 75)