Kính thưa quý Thầy, quý Cô,

Thưa quý anh chị cựu học sinh Mạc Đĩnh Chi,

Tháng 8 năm 2004 vừa qua, gia đình Mạc Đĩnh Chi chúng ta lại một lần nữa thể hiện tình tương thân tương ái qua việc cùng nhau giúp đỡ chị Nguyễn Thị Thu Cúc, một cựu học sinh Mạc Đĩnh Chi khóa 1967-1974 vì hoàn cảnh bệnh hoạn đã trở nên mù lòa và hiện đang sống trong tình cảnh thật khốn đốn, chúng ta đã nhanh chóng mỗi người góp một bàn tay mà tổng số hiện kim được ghi nhận sau đây:

Thể theo hầu hết ý kiến của quý Thầy/Cô và các anh chị, tất cả số hiện kim nhận được, Ngọc-Hồng xin phép nhờ anh chị Nguyễn Văn Phước và Huỳnh Thị Thanh Kiều chuyển giao cho anh Lê Minh, và nhờ anh Lê Minh chuyển lại cho chị Nguyễn Thị Thu Cúc hay giúp đỡ chị quản lý số tiền này nếu chị yêu cầu.

Một lần nữa Ngọc-Hồng xin cám ơn quý Thầy, quý Cô cùng các anh chị đã tin cậy và giúp Ngọc-Hồng hoàn tất việc làm đầy ý nghĩa này.

Xin kính chúc tất cả mọi điều may mắn.

Nay kính,

Tăng Ngọc-Hồng

 

Tổng số  tiền đóng góp được ghi nhận cho đến hết ngày 1 tháng 9, năm 2004:

Danh Sách Ðóng Góp Quỹ Tương Trợ Nguyễn Thị Thu Cúc

Ngày

Tên

Ðóng Góp

Tiền Tệ

Check #/Cash

Ðã Gửi

Note

8/1/2004

Hội Ái Hữu CHS MÐC

$200.00

US

 

-$200 US

Ðã gửi qua địa chỉ Lê Văn Minh

8/1/2004

Trần Thanh Liêm (MÐC 80)

$200.00

US

 

-$200 US

Ðã gửi qua địa chỉ Lê Văn Minh

8/1/2004

Thầy Lý Di

$100.00

US

Cash

 

 

8/1/2004

Trần Phước Hữu (MÐC 69)

$50.00

US

 

 

 

8/1/2004

Miên Du (Thân hữu MÐC)

$50.00

US

Cash

 

 

8/1/2004

Lê Ngọc Tuyền (MÐC 68)

$50.00

US

Ck#862

 

 

8/1/2004

Phạm Ðức Thụy (MÐC 67)

$100.00

US

Ck#151

 

 

8/1/2004

Bùi Mạnh Hùng (MÐC 69)

$50.00

US

Ck#1157

 

 

8/1/2004

Trần Thanh Nhơn (MÐC 69)

$300.00

AUS

 

-$300 AUS

Anh Lê Minh đã nhận 8/12/04

8/1/2004

Lưu Văn Mười (MÐC 69)

$100.00

US

Ck#1157

 

 

8/1/2004

Mai Anh Việt (MÐC 73)

 

 

 

 

Ðóng góp 20 CDs Vầng Tóc Rối

8/1/2004

Ðoàn Vĩnh Ðức (MÐC 71)

$50.00

US

Ck#1599

 

 

8/1/2004

Ðoàn Chí Hiển (MÐC 71)

$20.00

EURO

 

 

 

8/1/2004

Cao Mỹ Huệ (MÐC 73)

$20.00

EURO

 

 

 

8/1/2004

Huỳnh Quốc Tuấn (MÐC71)

$50.00

EURO

 

 

 

8/2/2004

Thầy Ngô Gia Nam

$50.00

US

Ck#1503

 

 

8/2/2004

Nguyễn Ðức Cường/Hồng Mai (MÐC 70 & MÐC 71)

$50.00

US

Ck#136

 

 

8/2/2004

Nguyễn Kim Minh/Kim Thoa

MÐC 77 & MÐC 78

$50.00

US

Ck#699

 

 

8/4/2004

Tiêu Nhơn Lạc (MÐC 67)

$50.00

US

MoneyOrder

 

 

8/5/2004

Thầy Nguyễn Vũ Hải

$50.00

US

Ck#3111

 

 

8/5/2004

Cô Phạm Thuý Nga

$30.00

US

Cash

 

 

8/5/2004

Cao Bích Hạnh (MÐC 76)

$20.00

US

Ck#1747

 

 

8/5/2004

CHS MÐC 70

$50.00

US

Ck#1001

 

 

8/5/2004

Tạ Văn Hiến-NT (MÐC 66)

$50.00

US

Ck#583

 

 

8/5/2004

Giang Văn Thuật (MÐC 70)

$50.00

US

Ck#1080

 

 

8/6/2004

Nguyễn Văn Phước/Huỳnh Thanh Kiều (MÐC 69 & 70)

$50.00

US

 

-$50 US

Anh Lê Minh đã nhận được 8/12/2004

8/6/2004

Trương Văn Tài (MÐC 71)

$50.00

US

Money Order

 

 

8/6/2004

Phạm Ngọc Nhị (MÐC 73)

$50.00

US

Money Order

 

 

8/6/2004

Nguyễn Quốc Tiến (MÐC 73)

$100.00

US

Ck#2773

 

 

8/6/2004

Phan Thành Hâu (MÐC 71)

$50.00

US

Ck#2232

 

 

8/8/2004

Ngọc Nữ (MÐC 81)

$20.00

US

Cash

 

 

8/8/2004

Quách Xuân Sơn (MÐC 70)

$25.00

US

Ck#3715

 

 

8/8/2004

Lư Khải Minh (MÐC 66)

$100.00

US

Ck#5277

 

 

8/9/2004

Nguyễn Hữu Tưởng (MÐC 71)

$50.00

US

Ck#139

 

 

8/10/2004

Nguyễn Hoàn Khải (MÐC 76)

$20.00

US

 

 

 

8/11/2004

Huỳnh Huệ (MÐC 71)

$50.00

US

Ck#0584

 

 

8/11/2004

Kiều Ngọc Jamie (MÐC 78)

$30.00

US

Ck#664

 

 

8/16/2004

Phan Văn Út (MÐC 69)

$100.00

US

Ck#1157

 

 

8/18/2004

Võ Văn Quang-GG (MÐC 71)

$20.00

US

Ck#124

 

 

8/18/2004

Lâm Ngọc Vinh (MÐC 71)

$30.00

US

Ck#124

 

 

8/18/2004

Thầy Nguyễn Trí Thành

$50.00

US

Ck#1747

 

 

8/22/2004

Nguyễn V Ðinh (MÐC 69)/ Nguyễn Kim Cúc (MÐC76)

$50.00

US

Ck#5023

 

Và $50.00 đóng góp QTL VN

8/22/2004

Ðoàn T Kim Hoa (MÐC 75)

$50.00

EURO

 

-$50 EURO

Nhờ TThanh chuyển cho anh Lê Minh 8/22/04

8/25/2004

QTT Cựu hs MÐC K 68-75

$200.00

US

Ck#1123

 

 

8/25/2004

Trần T Ngọc Duyên (MÐC 75)

$30.00

US

MoneyGram

 

 

8/25/2004

Trần Trọng Nhân (MÐC 75)

$100.00

US

Ck#1123

 

 

8/25/2004

Triệu Sở Thiên (MÐC 76)

$50.00

US

Ck#1123

 

 

9/01/2004

Phùng Ngọc Thành/Bùi Lệ Hằng

$50.00

US

Ck#4158

 

 

9/01/2004

Trần Ðắc Anh Vũ (MÐC 84)/ Ðiệp (MÐC 89)

$50.00

US

 

 

 

9/01/2004

Đỗ Q. Lương (MĐC 68)

$200.00

US

Ck#911