READING WEALTH - SUMMARY OF THE SIX STEPS

 1. Read in your head (do not subvocalise)


 2. Keep Moving (do not regress)


 3. Use your eye effectively (Widen your focus)


 4. Take in bigger chunks (Grab more information with your eyes)


 5.  Read half the words (Words are just symbols)


 6. Use your brain.

1. Đọc trong đầu của mình (đừng đọc nhẩm) – Read in your head (Do not subvocalise).

Đọc nhẩm là lối đọc được dùng để diễn tả cách đọc từng chữ. Khi bạn đọc nhẩm, bạn sẽ làm cho cái vận tốc đọc của bạn chậm trở lại…

Muốn tránh bị đọc nhẩm:

Nếu bạn bị chứng đọc nhẩm nầy, cách hay nhất là vừa nhai kẹo chewing gum vừa đọc sách trong đầu của mình...

2. Tiếp tục đọc và đừng đọc lại - Keep moving (do not regress).

Vì nếu bạn tiếp tục đọc đi đọc lại cùng một đoạn văn thì sự lập lại, nó sẽ làm ngưng cái suy nghĩ liên-tục and làm cho sự thông hiểu của bạn càng lúc càng khó khăn hơn… muốn tránh được vấn đề đọc nhẩm và đọc đi đọc nhiều lần, bạn dùng ngón tay của mình:

 1. Bắt đầu đọc từ đoạn đầu (top left);


 2. Dùng ngón tay di chuyển dọc theo từng hàng, từ trái sáng phải với đôi mắt theo dõi của bạn...

Muốn tránh sự đọc đi đọc lại:

 1. Đọc sơ qua trước để lấy cái sơ lược;


 2. Đợi cho đến khi cuối một câu hay cuối một trang trước khi trở lại;


 3. Đừng bao giờ ngưng ở giữa đoạn;


 4. Tin ở cái khả năng hiểu biết của mình;


 5. Theo sự hướng dẫn của ngón tay mình.

3. Dùng đôi mắt của mình cho thật đúng - Use your eye effectively (widen your focus).

Những cơ mắt của bạn có sức mạnh gấp 6 lần hơn lúc bình thường. Do đó, nếu bạn chịu khó tập cho những cơ mắt nầy hoạt động hữu hiệu hơn, thì việc đọc sách của bạn sẽ được dễ dàng hơn.. Các bạn cần phải gia tăng cách dùng đôi mắt của mình từ:

Vần (thí dụ: d) à chử (dog) à nhóm chử (the big dog) à hình ảnh lớn hơn hay là cái khái niệm (stay away from the big dog)

Điều nầy có nghĩa là, đôi mắt của bạn cần phải thu thập những cái info lớn hơn và nhiều infor hơn…

Làm cách nào để luyện đôi mắt của bạn di chuyển nhanh hơn???

 1. Chọn một cuốn sách và lật ngựơc nó trở lại (upside down) dùng cách nầy để bạn không còn chú ý đến cái nghĩa của từng chữ;


 2. Bắt đầu từ top left hand corner, và dùng cái ngón tay chạy dọc theo từng hàng cho thật nhanh;


 3. Bây giờ, bạn thực hành với hết tốc lực của bạn (di chuyển nhanh đến độ mỗi trang giấy dưới một giây, hay là 100 trang dưới 1 phút). Cái thực tập nầy, làm cho đôi mắt của bạn di chuyển nhanh hơn sự suy nghĩ của bộ óc bạn;


 4. Di chuyển đôi mắt bạn cho thật nhanh từng trang giấy, trong lúc đôi mắt bạn di chuyển, bạn thử nhận ra được từng chữ nào không (mặc dù rằng cuốn sách của bạn đang nằm ngược đầu);


 5. Lập lại phần (d), kỳ nầy bạn ráng nhận ra hai chữ đi đôi với nhau;


 6. Lập lại phần (d), kỳ nầy bạn ráng nhận ra những nhóm chữ;


 7. Bây giờ bạn, trở ngược cuốn sách lại vị thế bình thường, dùng ngón tay của bạn, bạn ráng đọc khoảng 30 tờ trong một phút. Bạn có nhận ra rằng, bây giờ bạn đọc rất là nhanh, và bạn thu thập được rất nhiều tin-tức trong lúc bạn đọc nhanh????

4. Thu Thập từng nhóm chử - Take a bigger chunks (take more information with your eyes).

Làm thế nào để đọc từng nhóm chữ???

Thí dụ dưới đây:

Trước khi bạn đọc, bạn cần phải đo lường cái thời gian bạn đọc, tổng cộng là bạn sẽ đọc cái đoạn văn nầy 4 lần, bạn viết xuống mỗi lần đọc, xem bạn mất bao nhiêu giây mỗi lần:

As this ideal ... is probably new to you... start by taking three eye movement per line. This is the way... .newsreaders read their cue cards. They have to take... large chunks of information... in one visual grab. I’ve set up this section so that it is easier... for you to make... three eye movements per line. In your usual reading... Start with the three... words per eye movement... and as you become... used to this you will find it easier... to grab the more... appropriate groupings. Stop!...  sometimes... there is only on word... per eye movement. And as you... pick up the skill... you will be able... To grab larger phrases, then whole sentences and even paragraphs and pages...  at a single glance. Just like the economist... John Stuart Mill, who had trouble... turning the page fast enough, or Teddy Roosevel...  Who read a page at a glance

Bây giờ, bạn đã đọc đoạn văn trên hết một lần, bạn ghi xuống thời gian mà bạn đọc đoạn văn trên... rồi lập lại đoan văn nầy thêm ba lần nữa, xem cái thời gian bạn đọc có ngắn đi nhiều hay không trong mỗi lần bạn đọc nó…

Note: Bây giờ bạn mới hiểu tai sau những tờ báo chí hay những cuốn sách, ie. Reader’s Digest được viết theo từng columns? Là bởi vì, nó thì dễ dàng hơn thu thập từng nhóm chữ khi đi từ trên xuống dưới hơn là đi hàng ngang của tờ giấy... điều nầy có nghĩa là:

word (chữ) à phase (câu) à sentence (câu văn) à paragraph (đoạn văn) à page (trang giấy)

5. Chỉ đọc phân nữa của những chữ - Read half the words (words are just symbols).

Trong Anh Ngữ, có 49 chữ, thường dùng để nối liền những chử khác với nhau, hơn là tự nói có ý nghĩa:

Nhóm 10 chữđầu là:
6. Dùng cái bộ óc của bạn – Use your brain.

Như bạn đã biết, cái bộ óc của chúng ta được chia làm hai phần, phần bên trái và phần bên phải của bộ óc. Hai phần nầy có nhiệm vụ khác nhau khi bạn bạn sách. Đầu tiên, đọc sách thuộc về cái phần bên trái của óc của bạn. Nhiệm vụ của nó là: xác định rõ ràng từng chữ phụ âm, nguyên âm hay là từng chữ một, sau đó, phần bên phải của bộ óc, nối những chữ lại với nhau, để thành ý nghĩa của nó... diều nầy có nghĩa là, phối hợp của hai bên của bộ óc, sẽ giúp cho bạn hiểu biết được cái ý nghĩa từng chữ, từng hàng, từng đoạn, từng chapter...

Thông thường những câu hỏi nào mà người đọc giỏi muốn biết???
 1. Cái ý chánh của cuốn sánh là gì?


 2. Những điểm chánh trong cuốn sách là gì?


 3. Làm thế nào tác giả lý luận để củng cố về những điểm chánh kể trên?


 4. Làm thế nào những điểm trên phù hợp với trường hợp hay hoàn cảnh của cá nhân bạn?

Richard Trần