Lũ Gà Mái

Hai vợ chồng nọ dắt nhau đi thăm trại gà giống. Ông chủ trại thấy có khách mua gà vội vàng giới thiệu 1 con gà trống thật to khoẻ đang đứng gáy bên con gà mái cùng lũ gà con.


Chủ trại khoe:


- "Con gà trống nầy rất tốt, đứng canh chừng diều hâu cho gà mái và đàn con, còn mạnh nữa, nó có thể đạp mái tới 20 lần một ngày".


Cô vợ đi bên cạnh nghe nói thế , bèn thúc cùi chỏ vào hông chồng:


- "Anh thấy chưa, gà mà còn biết canh chừng cho vợ con, lại còn cố gắng làm đầy đủ bổn phận công dân, còn anh thì lơ là lười chẩy thây".


Anh chồng bị khích tướng, bực mình quay sang hỏi chủ trại gà:


- "Con gà trống nầy mà ngày đạp mái tới 20 lần với con gà mái dầu kia?".


- "À! Không, không, nó đạp với nhiều con khác nhau!"


- "Thấy chưa, nhớ nhé. Anh chồng lại thúc cùi chỏ vào hông cô vợ".

Thư Vợ

Anh nọ vì kế sinh nhai đi làm xa nhà ... Một hôm nhận được thư vợ:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Từ ngày anh đi vẫn để không
Bỏ hoang cỏ mọc trông tội lắm
Em mượn người làm có được không?

Sau khi được thư, giận quá anh tức tốc trả lời:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Tôi còn đi vắng cứ để không
Năm nầy không cấy, năm sau cấy
Cho thằng nào cày chết với ông.