Anh chị em cựu HS Mạc Đĩnh Chi thân mến,

Tôi xin báo cáo về tình hình đào giếng ở Cà Mau để giúp đỡ người nghèo năm 2004 như sau:

Đợt 1: đào 5 cái giếng ở Khánh Hưng do chị Hồng Thị Lan (MĐC 76) ở Việt Nam vận động.

Đợt 2: - đào thêm 10 cái giếng ở Khánh Hưng, trong đó có 1 giếng cho 1 trường Tiểu Học và 10 cái giếng ở U Minh và 2 cái giếng ở Ô Môn (Cần Thơ).

 

Tổng cộng đã đào được 27 cái giếng, phục vụ cho khoảng 100 gia đình nghèo ở Khánh Hưng, U Minh và Ô Môn và 1 trường Tiểu học (500 em học sinh nghèo).

Cuối tháng 5 tôi đã đưa 3000 USD cho Sr Vũ Loan (Bề trên Giám tỉnh) dòng Mân Côi để phụ trách việc đào giếng cho đồng bào nghèo ở Cà Mau và 300 USD cho cha Khiêm để đào 2 cái giếng ở Ô Môn (Cần Thơ). Số tiền còn lại, tôi sẽ nhờ Sr Loan cho đào thêm 1 số giếng nước sạch cho người nghèo ở Rạch Giá.

LM Trần Đức

(cựu HS MĐC 75)