Các bạn cựu HS MĐC thân mến,


Tôi muốn update với các bạn CHI & THU v/v Đào giếng ở Cà Mau như sau:

THU:

Total collection: 3,770 USD

CHI:

Total spending: 3,300 USD

Còn lại: 470 USD (dự định sẽ đào thêm vài cái giếng ở Rạch Giá)

Theo lời của Sr Loan (Giám Tỉnh Dòng Mân Côi) mấy tháng nay ở miền Nam bị mưa bão nên chưa đào xong, có lẽ vài tháng nữa mới xong.

Có tin tức gì mới sẽ update với các bạn sau.

Đức