Một tuần trôi qua lẹ thiệt .... mới tìm được 1 bài thơ dzui .... gởi tặng tất cả các Bác sau 1 tuần làm việc mệt nhọc.

 

Nhân