Bác Nhân à,


T.Thủy đọc được một bài trên báo, thấy buồn cười quá nên gởi cho Bác để bổ sung vào bộ sưu tập: Con trai, Con gái .... của Bác nha!

 

Thanh Thủy

 Lời than vãn của họ

Những người đàn ông tốt thì ... xấu xí!


Những người đàn ông đẹp trai thì ... không tốt!


Những người đàn ông đẹp trai, tốt là những kẻ ... đồng tính!


Những người đàn ông đẹp trai, tốt, không phải đồng tính thì đã ... có vợ!


Những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt thì ... không có tiền!


Những người đàn ông không đẹp trai lắm nhưng là người tốt và có tiền thì nghĩ rằng chúng ta chỉ ... theo đuổi tiền của họ!


Những người đàn ông đẹp trai, không có tiền thì theo đuổi ... tiền của chúng ta!


Những người đàn ông không đẹp trai mà không tốt lắm , có thể không phải là người đồng tính thì không nghĩ rằng chúng ta ... đẹp lắm!


Những người đàn ông nghĩ rằng chúng ta đẹp và không phải là người đồng tính, có thể hơi tốt và có tiền là những kẻ ... nhát gan!


Những người đàn ông hơi đẹp trai, hơi tốt, hơi có tiền và cám ơn chúa họ không phải đồnh tính thì rất nhút nhát và không bao giờ ... đi bước đầu tiên!


.....


Và cuối cùng, phụ nữ có phải là giới tính ... khó hiểu hay không????