Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ ...

...

Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến ...???

 

Hạng Thị Ngọc Thúy (69-76), Thái Thanh, Nguyễn Thị Tiếng (68-75) lớp Pháp văn

 

Accesses: