Hôm qua gởi cho mí Bác bài Con trai, hôm nay tặng cho mí Bác bài Con gái như vậy là huề cả làng khỏi ai phàn nàn chi hết ....


Nhân