Đức thân mến,


Khi Lan về, Dì Tuyết có đưa cho Lan một xấp các chứng từ. Tôi chụp lại hết và gửi sang cho anh. Vì Dì Tuyết không nói gì cả nên tôi phải tự phân loại các biên nhận và đặt tên cho các file. Ngoài hợp đồng và vật liệu xây dựng sàn giếng, những biên nhận khác tôi không biết là gì (có lẽ là cho việc xây lớp học). Vậy căn cứ vào các biên nhận thì 3 giếng đầu tiên có chi phí như sau:

Tổng cộng = 4.885.000 đồng


Bình quân mỗi cái giếng là = 4.885.000 / 3 = 1.630.000 đồng (làm tròn số)


Đây chỉ là con số để chúng ta tham khảo thôi. Giá vật tư đang lên ở VN có thể sẽ làm ảnh hưởng đến chi phi xây dựng của các giếng sau.
 
Thân,


Lê Minh