THÔNG BÁO
V/v HỌP MẶT CỰU GIÁO SƯ & CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC MẠC ĐĨNH CHI
Q6 - TP/HCM - VIỆT NAM


Theo thông lệ, Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh trường Trung học Mạc Đĩnh Chi tổ chức ngày họp mặt truyền thống để tạo điều kiện giao lưu, gặp gỡ giữa Quý Thầy Cô và Cựu Học Sinh.

Năm nay, ngày họp mặt sẽ do khối Cựu học sinh khóa 1967-1974 đăng cai tổ chức.


Thời gian: từ 8 giờ sáng ngày 16 tháng 5 năm 2004.


Địa điểm: Hội trường của trường Mạc Đĩnh Chi, số 4 đường Tân Hòa Đông, quận 6, TP/HCM, Việt Nam.

Xin trân trọng thông báo, và hết sức mong mỏi Quý vị Cựu Giáo Sư và anh chị em Cựu Học Sinh sắp xếp tham dự.

Ban tổ chức: - Hùynh Hùng, điện thọai 0913867733


Nguyễn Văn Bảy, điện thọai 0903848315, Email baytinh_max@yahoo.com

Nguyễn Văn Trong
1473 đường 3 tháng 2, phường 16, quận 11, TP/HCM Việt Nam
Mobile 0903915016
Home 9092725
Office 8766590 8767944
Website http://www.macdinhchi.net