Hải và bác xã chưởng đang dạo phố tình cờ gặp Mỹ Châu ... Hải hỏi:


- Lâu lắm mới gặp lại chị Sui, dạo nầy chị làm ăn thế nào ... cho xin số phone đi, có gì tui liên lạc.


-MC đáp: ba bửa tém, ba bửa không tém (3783708)


- Bác xã chưởng nhà ta thắc mắc???? quái lạ ... Hải hỏi xin số phone taị sao MC lại nói là ba bốn ngày chưa tắm .... đang suy nghĩ ...  thì MC hỏi:

 

- Còn Hải???

 

- Bốn năm bửa không tém một bửa (4570817). Hải trả lời.


- Bác xã chưởng nghĩ tiếp .... ối ..  giời ơi ... thằng nầy còn tệ hơn nữa ... cả tuần lễ chả tắm ngày nào cả ... khiếp!!!