Bravo ... Thanh Thủy có được thêm được 1 nghề mới nữa ... nghề bắn sẻ đó ... phải công nhận là từ bên kia bờ Đại Dương không cần nhắm mà B4 vẫn bắn "chúng" mục tiu bên đây ... bởi thế cho nên Nhân muốn nhờ B4 1 chiện ... là nàm thế nào B4 có thể bắn thủng được những bình Oxy của mí Bác thợ lặn trong xã, để mí bác đó trồi lên trở về trường ... mí Bác đó cúp cua hơi lâu đó ...

 

Bác Hoàng Phan ơi ... lâu lắm dồi không có đía mí Bác ... dạo nầy Bác vẫn phẻ chứ hả ... dìa phía con chai ... nhìn hình trông bác là già nhứt ... giống như 20 dzậy đó ... hỏi thiệt bác có tới "thẩm mĩ diện" để phanh da mặt hông dzậy ...


Dạo nầy cũng ít thấy Bác Uyền ... Bác có vào club lặn không ... hay là bác còn bần ngủ ... đọc xong chiện tếu lâm đưới đây thì Bác làm ơn lên tiếng dùm đi nha Bác ...

 

Nhân
 Chuyện là có một anh chàng người Hoa lấy được cô vợ người Huế. Đêm động phòng vì chưa có kinh nghiệm chiến trường nên anh Tàu mới xung phong thì đã hết xí quách rồi. Cô vợ rất ngây thơ không biết gì cả bèn hỏi:

"Xong hỉ" tưởng rằng như vậy là lui quân rồi!!!

Anh chồng nghe lại tưởng cô vợ đòi hai liền chiều vợ xung phong thêm lần nữa.


Lần này cô vợ thấy hơi mệt rồi bèn bảo chồng:

"Ngủ hỉ"

Anh chồng lại nghĩ vợ mình muốn thử sức nên đòi tới 5 lần. Chiều vợ anh chồng cũng ráng nạp đạn lại. Tới đợt tấn công thứ năm thì giường chõng nhà cửa gì cũng lung lay hết. Cô vợ sợ quá la lên:

"Sập vách sập vách"

Anh chồng thở hồng hộc than:

"Chời ơi năm lần rồi mà nị chưa thấy đã hay sao mà đòi tới mười một lần thì chít ngộ dzồi!!!"