Thắng,

This letter is from chị Dung (MĐC 69) in Houston TX. Please post in the website MĐC 75.

Đức
 


-----Original Message-----
From: Susan Phuongdzung Vu
To: Đức Trần, Nhơn Trần
CC: Thomas.vu@Halliburton.com
Subject: Re: FW: WELLS FOR THE POOR in Cà Mau (Vietnam)
Date: Thu, 11 Mar 2004 10:24:29 -0600
  
Theo như thơ của sơ Loan 3 làng, mỗi làng ít nhất cũng cần 2, 3 cái giếng nước. Cost everage $120*9 = more than $1,000.


Nếu mình gây được một số tiền Cha Đức sẽ take care việc tìm các làng cần đào giếng. Tôi định như thế này, Cha Đức and anh Nhơn nghĩ sao?
 
Các bạn MĐC thân mến,


Chúng tôi nhận được lá thư thứ hai của sister Loàn Dòng tu Mân Côi tại Việt nam, (thư đính-kèm) chuyển qua Cha Trần Đức (our school mate). Sơ khẩn cầu sự giúp đỡ của những người đồng hương.


Chúng tôi muốn kêu gọi sự góp tay của các anh chị.


Như anh Bùi Mạnh Hùng chia-sẻ tâm-tình trong là thư đầu-năm, qua được nước Mỹ có được công ăn việc làm, con cái có trường tốt đi học là chúng ta đã quá may mắn hơn biết bao nhiêu những anh chị em của chúng ta tại Việt Nam, những người ở tại các làng xa xa-xôi hẻo-lánh.


Tôi không nghĩ là chúng ta có ai dám nói là mình giàu-có, nhưng tôi chắc chắn là các anh chị phải cảm thấy giàu có hơn những người mà đời sống của họ tùy thuộc vào từng công lúa, từng bát nước đục.


Họ không có cơ-quan xã-hội cung-cấp tiền khi họ thất-nghiệp, họ không có cả nhà thương chính phủ khi họ đau ốm.

 

Tôi tìm được một sponsor, người này bằng lòng match với sự đóng góp của các anh chị MĐC (only MĐC, up to $500.)


Tôi chỉ dám xin một bữa ăn trưa hàng ngày $5 hay $10 của các anh chị thôi.


Xin Thượng Đế đấng đã ban nhiêu ơn lành cho chúng ta tiếp tục giữ gìn các anh chị và gia-đình close to his heart.


Xin liên lạc với Linh Mục Trần Đức 1805 Penbrook Terrace Linden NJ 07036

Have a blessed day

Susan Phuongdzung Vu