Chào mí Bác ...

Thanh Thủy ơi ... 2 ngày rồi không thấy tăm hơi của B4 ... đang rình rập bắn sẻ nữa phải hông ... hay là xuống Cà Mau đào giếng rồi ... có đi thì B4 phải hú cả xã theo ủng hộ ... chứ đi ku ki 1 mình làm tới bao giờ mới "xong hỉ" ...

 

Cô giáo à ... làm kí gì mà chạy lăn xăng vậy ... cô giáo chưa nghỉ Spring break hay sao??? cô giáo làm việc hơi nhiều đó nha ... chừng nào nghỉ đừng có đi câu nữa, có hại xức phẻ ... ở nhà "ngủ hỉ" ...
 

Nhân