Các bạn MĐC thân mến,

Châu Quý sẽ nhận chiếc xe lăn vào chiều thứ sáu Feb 6th. Bây giờ có Internet, mọi việc tiến hành rất nhanh. Từ ngày mùng 4 Tết (25/1), Đức đi thăm gia đình chị Hồng và đến rằm tháng 1 (5/2) đã xin được chiếc xe lăn cho cháu.


Cảm ơn BS Trần Thanh Nhơn và các cựu HS MĐC đã giúp đỡ cho gia đình chị Hồng.

Đức

----- Original Message -----
From: Trần Thanh Nhơn
Date: Fri, 6 Feb 2004 17:08:53 +1100

----- Original Message -----
From: Lê Thị Phỉ
To: Trần Thanh Nhơn
Sent: Thursday, February 06, 2003 5:11 PM

Kính anh chị Nhơn,


P đã báo gia đình chị Hồng, chiều nay sau 4 giờ chị Hồng và chị Đào bạn của quí vị sẽ đến Kiến Tường để nhận xe lăn, vì nhà ở ngay song song với có sở xe lăn mà P đặt xe cho con chị Hồng.

 

Như vậy là xong nhe,


Thân kính

 

LTP