Kính gởi thầy cô,


Cùng các bạn MĐC thân mến,

Như thầy cô và các bạn đã biết thầy TRỊNH ĐẠI BẰNG đã lâm trọng bệnh hơn 6 tháng nay. Anh Lê Minh & Anh Nguyễn Văn Trong MĐC K72 có đến thăm và thấy sức khoẻ thầy Bằng kém đi rất nhiều. Thầy không còn nói được, thầy ốm vì không ăn được, chỉ tiếp nhận dung dịch bằng ông truyền. (Hình thầy Bằng dưới đây)


Mong quý thầy cô và các bạn cùng nhau đóng góp để giúp đỡ thầy BẰNG trong những tháng ngày không may mắn nầy.

Qúy thầy cô và các bạn có thể gởi chi phiếu về theo địa chỉ dưới đây. Cuối tháng nầy chúng ta sẽ tổng kết và gởi về thầy BẰNG:

USA:

MUOI LUU
3906 HIELD RD, NW
Palm Bay, Florida 32907
USA


Úc Châu:
NEIL TRAN
39 LEEDS STREET
FOOTSCRAY VIC 3011
AUSTRALIA
E-Mail: neiltran@bigpond.net.au

LƯU VĂN MƯỜI
MĐC 69