Hello mí Bác ...

 

Đầu năm đầu tháng ... không ít thì nhiều bà con ai cũng muốn thử xem quẻ đầu năm của mình ra sao? Dưới đây là 2 website ... mí Bác có thể vào đó xem tuổi của mình và người thân.

Tặng mí Bác vài bài thơ Dzui đọc cho khuây khỏa hương thơm 3 ngày tết ...

 

Nhân