Gửi đến các bạn thư của master Thiều do đứa em ở VN mới gửi qua sáng nay.

Thắng