TỔNG KẾT THU CHI ngày họp mặt Cựu Học Sinh 11/5/2003

HỌP MẶT

Thu tổng cộng

17.636.000

trong đó

cựu học sinh tham dự

11.430.000

cựu học sinh khoá 75 hải ngoại

4.500.000

Thầy Lý Di

1.550.000

tồn quỹ năm 2002 chuyển sang

156.000

Chi tổng cộng

16.722.000

trong đó

nước uống

500.000

beer

1.000.000

bảo vệ trường

200.000

nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen

7.000.000

Quà biếu Thầy Cô

6.122.000

chụp hình

240.000

băng rôn

1.300.000

chuyển qua quỹ Khuyến học

360.000

Tồn quỹ

914.000

QUỸ KHUYẾN HỌC

Thu tổng cộng

12.500.000

trong đó

Trần Văn Phụng khoá 72

1.000.000

cựu học sinh khoá 79

1.100.000

cựu học sinh khoá 75 hải ngoại

2.500.000

các khoá khác

7.540.000

từ quỹ họp mặt chuyển qua

360.000

Chi tổng cộng (5 học sinh * 500000)

2.500.000

Tồn quỹ

10.000.000

 

Thái Thanh