Aloha!


Nhân ngày Mother'day xin gởi tặng các bạn một bài thơ về Mẹ,

Đó là hình ảnh của một bà Mẹ miền quê, cả cuộc đời gắn liền với cây đòn gánh, vất vả, gian nan, khổ cực cả một cuộc đời, tất cả chỉ vì đàn con cho đến khi nhắm mắt Mẹ vẫn chưa yên lòng. Sự hy sinh của người Mẹ to lớn, bao la quá phải không các bạn? Bài thơ nầy tôi đọc khá lâu rồi nên quên tác giả.

Hòa Hawaii