Moving Thoughts - Tư tưởng cảm động


Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one so that when We finally meet the right person, we will know how to be grateful for that gift.

Có thể Thượng Ðế muốn ta gặp sai người trước khi gặp đúng người và sau cùng gặp được người ý hợp tâm đầu, tri ân món quà vô giá nầy.

 

When the door of happiness closes, another opens, but often times we look so long at the closed door that we don’t see the one which has been opened for us.

Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cánh khác mở ra, nhưng ta thường nhìn và chờ đợi nơi cánh cửa khép hơi lâu và không thấy được cánh cửa kia rộng mở.


The best kind of friend is the kind you can sit on a porch and swing with, never say a word, and then walk away feeling kike it was the best conversation you’ve ever had.

Bạn tốt là người bạn nằm trên ghế bố đu đưa, không nói một lời, sau khi rời khỏi mà tưởng như đã trò chuyện đầy thú vị.


It’s true that we don’t know what we’ve got until we lose it, but it’s also true that we don’t know that we’ve been missing until it arrives.

Thật ra không biết bạn có gì, cho đến khi đánh mất, bạn cũng không biết mất gì cho đến khi xảy ra chuyện.


Giving someone all your love is never an assurance that they’ll love you back! Don’t expect love in return; just wait for it to grow in their heart but if it doesn’t, be content it grew in yours. It takes only minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone.

Dâng hiến tình thương, không chắc người ấy sẽ thương lại bạn. Ðừng mong mỏi tình thương đáp lại, hãy chờ cho nó nẩy mầm trong tim người, nếu không, hãy cứ vui, nó nẩy mầm trong tim bạn. Cần một phút để hạ người, một giờ để thương người, nhưng cần cả đời để quên người.


Don’t go for look; they can deceive. Don’t go for wealth; even that fades away. Go for someone who makes you smile because it takes only a smile to make a dark day seem bright. Find the one that makes your heart smile.

Ðừng kiếm tìm, họ có thể lừa phỉnh, đừng mưu cầu giàu sang, dễ tan biến. Hãy tìm người làm bạn vui, bởi vì chỉ có nụ cười biến ngày tối đen thành tươi sáng. Hãy tìm người làm lòng bạn nở hoa.


There are moments in life when you miss someone so much that you just want to pick them from your dreams and hug them for real!

Có những lúc trong đời, khi bạn nhớ người tha thiết mà bạn chỉ muốn chọn từ trong giấc mơ và ôm chầm lấy như hiện thực.


Dream what you want to dream; go where you want to go; what you want to be; because you have only one life and one chance to do all the things you wants to do.

Mơ những gì bạn ước, đi những nơi bạn thích, thích thành gì bạn mong, bởi vì bạn chỉ sống có một lần và hãy thực hiện những gì bạn ước muốn.


May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human, enough hope to make you happy?

Bạn có đủ niềm vui làm đời bạn ngọt ngào, đủ thử thách làm bạn can trường, đủ phiền não làm bạn thành nhân, đủ hy vọng làm bạn vui tươi.


Always put yourself in others’ shoes. If you feel that it hurts you, it probably hurts the other person, too.

Hãy luôn luôn đặt mình vào cảnh ngộ người khác, nếu bạn cảm thấy tổn thương thì cũng tổn thương cho người kia nữa đó.


The happiest of people don’t necessarily have the best of everything; they just make the most of everything that comes along their way.

Người hạnh phúc không cần có mọi điều tốt đẹp nhất, nhưng họ chỉ cần thích hợp, uyển chuyển và hài hòa với cuộc đời.


Happiness lives for those who cry, those who hurt, those who have searched, and those who have tried, for only they can appreciate the importance of people who have touched their lives. Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear. The brightest future will always be based on a forgotten past, you can’t go well in life until you let go of your past failures and heartaches.

Niềm vui cuộc đời cho những ai khóc, tổn thương, những ai đi kiếm tìm, những ai cố gắng vươn lên, chỉ cho những ai biết hoan nghinh điều thiết yếu mà người làm cho họ cảm động. Tình thương bắt đầu với nụ cười, nẩy mầm với nụ hôn và chấm dứt với giọt lệ. Tương lai huy hoàng thường dựa trên dĩ vãng, bạn không thể sống vui mà cứ giữ và nhớ mãi quá khứ đau buồn bên mình.


When you were born, you were crying and everyone around you was smiling. Live your life so that when you die, you’re the one who is smiling and everyone around you is crying.
 

Khi chào đời, bạn khóc thét trong khi những người xung quanh cười. Hãy tận hưởng cuộc đời cho đến ngày cuối. Khi từ giã cõi đời, bạn mĩm cười trong khi những người xung quanh khóc.


Please send this message to those people who mean something to you, to those who have touched your life in one way or another, to those who make you smile when you really need it, to those that make you see the brighter side of things when you are really down, to those who you want to let them know that you appreciate their friendship.

Hãy chuyển những ý nghĩ nầy đến người thân, những ai làm cảm động đời bạn, bằng mọi cách. Đến những ai làm bạn mĩm cười khi cần đến, đến những ai làm bạn cảm thấy sáng tỏ sự việc khi bạn gặp phải cảnh não lòng, đến những ai mà bạn cảm kích về tình bằng hữu.


Nhân sưu tầm