Hello All,

Có 1 đôi vợ chồng giận nhau đòi chia tay, anh chàng ấm ức bấy lâu bị đì bèn nói:

- “Sugar you you go, sugar me me go.”

- “Đường em em đi, đường anh anh đi.“

Nàng la lên :

- “You think you delicious?“

Anh ta suy đi nghĩ lại thì ra nàng muốn nói:

- “Anh nghĩ anh ngon hả?”

Anh ta đáp:

- “I love toilet you go go.”

- “Tôi yêu cầu em đi đi.”

Nàng liền nói :

- “You think you are belly button of dance pole?.”

- “Anh tưởng anh là cái rốn của vũ trụ hả?”

Nàng bồi tiếp :

- “You live place monkey cough flamingo crows, clothes house country.”

- “Anh ở chỗ khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê.”

Anh chàng cười nói:

- “Child salad father mother hundred sugar child broke, you onion summer me 3 sink, 7 float.”

- “Con cãi cha mẹ trăm đường con hư, em hành hạ anh 3 chìm 7 nổi.”

Nàng không chịu thua:

- “You poor torn spinach with two table hand white.”

- “Anh nghèo rách mồng tơi với hai bàn tay trắng.”

Chàng trả lời :

- “ You eat criminal very, no star where, we do beg from first.”

- “Em ăn gian quá, không sao đâu, mình làm lại từ đầu.”

Nàng nói :

- “I no want salad again.”

- “Em không muốn cãi nữa.”

Tại hạ có 1 bài nói về bạn ... và 1 cái trick của David Copperfield các bạn nào muốn có file đó xin đọc lại thư cũ chuyển bến 2 (12-02-03 ) và tiếng nói động viên (13-2-03 ) double click vào chữ tình bạn, Copper … sẽ tự động download vào máy của bạn.

HAVE A GREAT WEEKEND.

Nhân