Nghe Thanh Thủy than buồn bởi vì không ai nói gì hết. Thôi thì mời Thanh Thủy và các bạn nghe nhạc phẩm: HÃY ĂN NHƯ CHƯA ĂN LẦN NÀO

Uyền