Hello Thắng và chị Hạnh,


Có một ông khách nọ ghé ngang qua shop để mua két beer và gói thuốc, khi tính tiền xong ông lại thích nói chuyện vui và chợt hỏi tiếng Pháp:

 

"Combien de langues parles-tu? (Bạn nói mấy thứ tiếng?)". Ông khách hỏi.


Kiệt trả lời: "Je parle 5 Langues (Tôi nói 5 thứ tiếng)".


Ông khách nói: "Anglais, Francais, Vietnamien, Chinois, Cela fait 4 langues seulement (Anh, Pháp, Việt, Tàu, mới chỉ có 4 ngôn ngữ thôi!)".

 

Kiệt nhứt định là 5 langues. Ông khách hỏi ở đâu mà nói 5 langues?

 

Kiệt chỉ vào cái "langue" trong miệng và nói đây là 5ieme langues. Ông khách cười oà lên và nói holly shit!


Chúc các bạn weekend vui vẻ.


Kiệt Võ