Thanh Thủy ơi,


Làm sao dùng bia để trộn bê tông được,  Thanh Thủy thật khéo đùa dai. Nếu tôi mà cũng đùa như Thanh Thủy chắc là người ta sẽ gọi tôi là kỹ sư xây ... sập rồi! Bia chỗ Thanh Thủy sản xuất có 6 loại (nếu tôi nhớ không lầm như có lần Thanh Thủy đã tranh thủ tiếp thị với các Hoàng), và hình như tôi cũng có dịp uống qua nhiều lượt. Và để chứng minh, tôi có vài nhận xét ngắn gọn như sau:

Khi nào nhà máy của Thanh Thủy sắp hết bia (sản xuất không kịp bán), nghĩ tình bạn bè, Thanh Thủy nhớ nhín lại vài chục thùng cho bọn này uống đỡ nghen.


Xin chào và cám ơn trước

 

Nhụy