Dear Trần Thắng, cùng Gia đình,


Thầy cám ơn lòng quý mến của các anh chị em MĐC trong bữa tiệc tại Nhà Hàng Thành Được ngày 23/12/2003 nhân dịp cô Bạch Như Tuyết từ VN sang thăm gia đình.


Thầy cũng xin đặc biệt ghi nhận lòng sốt sắng của em trong việc chuyển ngay các hình ảnh chụp ngày hôm đó vào trong website của nhóm MĐC 68-75. Nhưng phải thú thật rằng thầy chưa xem dược các hình ảnh này vì lý do đơn giản là thầy không có địa chỉ của cái website này (vì bị thất lạc mất rồi khi computer của thầy bị messed up lung tung cả !). Vậy nếu có thể, em cho thầy ngay nhé. Merci nhiều.


Merry Xmas.
NguyễnVũ Hải