Các bạn MĐC thân,

Thân chúc các bạn và Gia đình một mùa Giáng Sinh An lành và hạnh phúc.

Lưu V Mười & Gia Đình