Châm ngôn:

*** Chúng ta cảm thấy bất hạnh trong nỗi bất hạnh nhiều hơn là cảm thấy hạnh phúc trong hạnh phúc.
(Anmand Salacrou)


*** Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận vào. Con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi.
( Victor Hugo)


*** Kẻ Thù có thể không làm cho trái tim tan nát, nhưng chính những người mà bạn yêu quý có thể làm dược điều đó.
( Jonin Gray)


*** Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm đên ai cả.
( Shakespeare)


*** Nâng người khác là tự nâng mình.
(R.I Ghec_xon)


*** Người sung sướng nhất là người đã tạo được hạnh phúc cho đa số người khác.
(D. Diderot)


*** Từ chỗ cao quý đến chỗ lố lăng chỉ có một bước thôi.
( Napoleon 1er)


*** Không khi nào trả xong nợ với những người đã giúp ta, vì ta không nợ tiền bạc, ta còn nợ ân nghĩa.
(Al Dumas Pere)


*** Người khôn có tính điềm đạm: biết im lặng và lắng nghe.
(Charles Buxton)


*** Cách xử thế là tấm gương cho mọi người soi mặt mình.
(W. Got)


*** Nói năng thận trọng đáng gia hơn sự hùng biện.
(F. Be_con)