Kính Thầy và Cô,

Hôm nay là Monday 13/10/2003. Hai tuần qua, nhân vào mùa "school holiday", mấy nhân viên của em họ nghỉ holiday, nên em phải "cày" 7 days a week, mỗi ngày gần trung bình hơn 8-10hrs .... Tuần nầy các học sinh trở lại đi học, và nhân viên cũng đi làm lại ... do đó, em mới được nghỉ tối hôm nay, và ngồi đây viết cho Thầy và Cô.

Thưa Thầy và Cô, mấy mươi năm nay, em không có dịp để viết tiếng VN, do đó nhiều lúc em phải dùng tiếng "Aussie lai căng" để diễn tả cái tư-tưởng của em, kính xin Thầy và Cô bỏ qua cho em ....

Viết email nầy, em kính xin phép Thầy và Cô cho phép em "Cc" cho những bạn hữu cùng trong khóa MĐC68-75 hiện đang sống ở VN and hải ngoại trên khắp thế-giới. Những bằng hữu nầy đã có một thời được Thầy dạy dỗ và những anh chị nầy lúc nào cũng mong muốn được liên-lạc được với Thầy và Cô từ lâu ....

Em chưa có dịp liên-lạc với ông anh của em, BS Nhơn, nhưng em tin rằng Thầy và Cô "have a very good time in Melbourne". Follow cái email nầy, em cũng có gởi cho Thầy và Cô 5 cái emails khác, naming THAYHUYEN01 .... THAYHUYEN05, là năm tấm photos mà em đã chụp trong cái máy của em ...

Em cũng muốn nhân cơ-hội nầy, kính xin được giới-thiệu các anh chị trong MĐC68-75 đến Thầy và Cô, namely:

 1. Chị Trương Thị Thanh Thủy (VN)

 2. Chị Huỳnh Thị Thái Thanh (VN)

 3. Chị Nguyễn Thị Đào (VN)

 4. Chị Đoàn Kim Hoa (Julie Đoan) (France)

 5. Chị Trần Thị Mỹ-Châu (USA)

 6. Chị Phan Thị Thanh (USA)

 7. Chị Trịnh Thị Trúc (USA)

 8. Chị Trần Thị Thanh Hương (USA)

 9. Chị Trần Thị Thu Thủy (USA)

 10. Chị Dương Thị Huệ (Cannada)

 11. Chị Nguyễn Thị Lang (Canada)

 12. Anh Nguyễn Thành Châu (VN)

 13. Anh Nguyễn Xuân Nhụy (VN)

 14. Anh Nguyễn Quốc Hùng (VN)

 15. Anh Phan Văn Hoàng (VN)

 16. Anh Đinh Quốc Hùng (VN)

 17. Anh Trần Đức (USA)

 18. Anh Trần Quốc Thắng (USA)

 19. Anh Lâm Phi Hải (USA)

 20. Anh Trần Trọng Nhân (USA)

 21. Anh Phan Đình Tùng (USA)

 22. Anh Trần Minh Hòa (Hawaii)

 23. Anh Phạm Kim Thành (Cananda)

 24. Anh Thái Cẩm Uyền (Canada)

 25. Anh Võ Anh Kiệt (Canada)

MĐC68-75's Webside được develop and maintenance bởi anh chị Trần Quốc Thắng (USA), cái Webside nầy là một cái webside nằm trong "Public Domain", Thầy và Cô welcome access nó at anytime, namely:

http://mdc68-75.thanghanh.com/

Phần chi-tiết nói về Webside nầy em xin nhường lời để anh chị Thắng/Hạnh giới-thiệu cho Thầy và Cô sau ....

Rất tiếc là Thầy và Cô đến viếng thăm Canberra quá ngắn ngủi (sáng đi chiều về), nên em không có cơ hội để được tiếp đãi Thầy và Cô .... mấy năm tới đây, nếu Thầy và Cô có dịp trở lại Canberra, kính xin được mời Thầy và Cô đến nhà em chơi ....

Sau cùng, nếu được sự chấp thuận của Thầy và Cô, em xin được gởi và đăng hình của Thầy và Cô đến các bạn cựu học-sinh MĐC68-75 kể trên. Những photo nầy sẽ được đăng trong cái Webside MĐC68-75. Kính xin Thầy và Cô vui lòng cho em biết ý kiến, và nếu được sự chấp-thuận của Thầy và Cô, thì những photo nào Thầy và Cô refer để được đăng lên. Xin Thầy và Cô cho em biết ...

Vài hàng thăm Thầy và Cô, và kính chúc Thầy và Cô được luôn luôn khỏe mạnh và mọi điều như ý muốn.

Thành-thật cảm ơn Thầy và Cô.

Richard Trần - Canberra