Kính gửi Linh-mục Tchen Ðức,


Em Trần Ðức thân mến,

Thầy do dự mãi, không biết nên xưng-hô thế nào cho đúng lễ-nghĩa. Em hiện giờ đang giữ một địa-vị cao quí trong xã-hội, là người thay mặt Chúa để rao-giảng Tin Mừng. Nếu gặp nhau tại Nhà Thờ, đương nhiên Thầy sẽ phải xưng-hô Cha-Con như mọi người. Nhưng đây là cho riêng tư. Sau khi đọc kỹ thư Em nhiều lần, Thầy muốn giữ mãi tình-cảm Thầy-Trò ngày xưa. Ðể cho được thân-mật, Thầy vẫn giữ lối xưng-hô cũ.

Thư Em đến giữa lúc Thầy đang bị đau răng, phải đi nhổ, nằm li-bì cả tuần. Khi gượng dậy được, mở email ra thì phát ngán: mấy chục cái thư chất đống. Lần mò tìm những thư quen thuộc quan trọng mở trước, dần dần mới đến những thư mới lạ. Vì thế trả lời chậm, chắc là em đang mong thư lắm.

Ðọc thư Em, mừng không thể tả. Trong 20 năm dạy học, từ 1957 đến 1977, Thầy có đủ các loại học trò: nào Luật-sư, bác-sĩ, dược-sĩ, kỹ-sư, giáo-sư, sĩ-quan trong quân-đội .... Chuyện đó bình thường. Mỗi khi gặp một học trò cũ, hỏi thăm gia cảnh, thấy có bằng cấp cao, học khá, Thầy chỉ mừng thôi, không ngạc nhiên gì cả. Lá thư của Em làm Thầy vừa mừng vừa ngạc nhiên. Trong năm-sáu ngàn học trò mà Thầy đã dạy, Em là người đầu tiên và duy nhất trở thành Linh-mục. Làm sao không ngạc nhiên và vui mừng được?

Có những học sinh, khi đã có bằng-cấp cao, có địa-vị lớn trong xã-hội, thường quên các giáo-sư cũ của mình. Các Thầy thì không bao giờ nhớ học trò cả. Riêng Em, Trần Ðức, Thầy cám ơn Em đã gửi thư thăm Thầy. Em có tâm hồn như thế, chọn con đường Linh-mục thật là xứng đáng. Xin chuyển lời chúc-mừng của Thầy đến Ba-Má Em. Con đường Em đi không cô-độc đâu : Anh ruột của Cô cũng là một Linh-mục dòng Chúa Cứu-Thế, hiện còn ở VN.

Thầy vượt biên đến Mã-lai năm 79, nhưng đến_________; sau Em một chút, do nhà thờ ở Virginia bảo lãnh. Dĩ nhiên lúc đầu cũng vất vả như Em vậy. Bây giờ nghỉ hưu rồi, ở nhà làm vườn và làm thơ.

Vì thư Em viết không đánh dấu nên thư này Thầy viết cũng không đánh dấu. Nếu máy Em có Unikey và font tiếng Việt, có thể đánh dấu được, Thầy sẽ chuyển sang thư có dấu dễ đọc hơn.

Chuyển lời hỏi thăm của Thầy đến Ba-Má và các Em của Em. Bao giờ có dịp xuống DC chơi, nhớ cho Thầy biết. Sẽ đưa tới thăm nhà thờ Cha Long và các giáo dân vùng này. Chúc Em luôn vui mạnh để phụng-sự Chúa

Thầy


Nguyễn Tường Vân

College Park, MD. 20740