Để tinh thần khỏi căng thẳng, PThanh xin gởi đến các bạn câu chuyện chữ "t" như sau:

Thư tôi, thơ Trần Thị Thu Thủy tỏ tình thần tượng Thái Thanh trẻ trung. Thị Thanh tổn thương, Trương Thị Thanh Thủy thương tâm. Thị Thanh tư tình, trái tim tan tành, thì thầm thân thiết tay trong tay Tuyết Trần tiếng tai tới trai tráng trong trường. Trai tráng trong trường thất tình tự tử. Thắng Trần thức tỉnh trai tráng tù tội, thong thả tính tiền Trần thị thu Thủy. Trần Thị Thu Thủy te tua, tơi tả ...

Thái Thanh trung tâm thị trường tảo tần, tận tụy ... Tâm trí Thị Thanh thua thiệt. Thôi thì tuần tới Trương Thị Thanh Thủy tưởng tượng tiếp theo ...

Phan Thanh