Hướng dẫn nghe nhạc dùng Windows Media Player

 

Để nghe được nhạc online, cần phải có Windows media player, version 10 cho Windows XP, version 9 serries cho Windows 98, ME, hay 2000.

 

Nếu chưa có Windows media player, các bạn làm theo từng bước như sau:

 

I - Download và install Windows media player:

 

Vào website http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/

 

Click vào cái hình có chữ download như ở dưới, Microsoft Internet Explorer sẽ nhận ra windows mà bạn đang xài và sẽ dẫn tới chỗ để download cái player phù hợp cho Windows của bạn.

 

 

Nếu xài windows XP, sẽ thấy:

 

 

Nếu không phải windows XP, sẽ thấy:

 

 

Click Download button, cái window ở dưới sẽ xuất hiện:

 

 

Click Save button, sẽ thấy:

 

 

Chọn Save in: thí dụ như save ở C:\aa, rồi click Save, sau khi download xong, run Window Explorer, vào C:\aa như hình dưới, rồi double click vào MP10Setup.exe để install (MPSetup.exe, nếu không phải Windows XP).

 

 

II- Setup Windows media player:

 

Run Windows Media Player, click Tools và chọn Options...

 

 

Click File Types, Click Select All, rồi click Apply.

 

 

Click Performance, check Connection Speed và Network buffering giống như hình dưới. Click OK.

 

 

III- Kiểm lại

 

Vào website, trang nhạc, mở bài Ảo Ảnh, khi thấy cái icon của Windows Media Player như hình dưới là mọi chuyện OK, click Play để nghe nhạc. Enjoy!