Thân chào tất cả các bạn.

Dưới đây là cách hướng dẫn:

I - Download và Installing:

II - Configuration - Dùng kiểu gõ VIQR: (chỉ làm khi chạy lần đầu)

 1. Right click vào icon V hoặc E để mở MENU, chọn Bảng điều khiển (Configuration...). Shortcut là double click cái icon V hoặc E!  Cái window dưới xuất hiện:  Chọn giống như hình trên.


 2. Click Mở rộng (Expand)  Check/uncheck  giống như hình trên.

  Các bạn nhớ check:

  Các bạn nhớ uncheck:

 3. Click Close (đóng)

 4. Thí dụ bạn muốn dánh chữ Mạc Đĩnh Chi bạn sẽ đánh như sau:


 5. Click vào Cách viết chữ Việt VIQR để xem thêm bản hướng dẫn cách đánh chữ Việt.

III - Configuration - Dùng kiểu gõ VNI: (chỉ làm khi chạy lần đầu)

 1. Nếu thấy chữ E (English), hãy click vào đó đổi sang chữ V (Việtnam) - Khi không muốn gõ tiếng VN, nên chuyển sang E.

 2. Right click vào icon V để mở MENU.

 3. Click vào Bảng điều khiển.

 4. Click Mở rộng (Expand) 5. Các bạn nhớ check (v) 2 boxes

 6. Các bạn nhớ uncheck (  )

 7. Click đóng (close)

 8. Bạn có thể copy cách dánh kiểu VNI dưới đây rồi tape cạnh terminal (màn hình) cho tiện việc xử dụng 9. Thí dụ bạn muốn dánh chữ Mạc đĩnh Chi bạn sẽ đánh như sau:

Chúc tất cả các bạn thành công.

 

Trần Quốc Thắng