Chào các bn,

 

Hôm nay Uyn xin ch các bn cách đọc ch Vit có du Unicode, ch mt t 1 phút cho đến 20 phút tu theo máy ca các bn xài O/S nào và có fonts MS Unicode chưa. Khi đọc thư Unicode các bn thy nhng nét ch ngon ngoèo. Nhìn phía trên Menu Bar có : File, Edit, View ... các bn click vào View, chn Encoding, chn Unicode(UTF-8) nếu không thy Unicode(UTF-8) thì click Encoding ---> more s hin ra 1 menu để bn chn. Các bn thy d không, Uyền nói 1 phút ch tht ra ch có 10 giây thôi.

 

View ---> Encoding ---> Unicode(UTF-8)

 

Hoc là View ---> Encoding ---> more ---> Unicode(UTF-8) .

 

Trường hđã đổi sang Unicode mà vn không đọđược là ti máy thiếu fonts Unicode.

 

Lúc nào các bn rnh ri thì vàđây download, ch mt khong 15-20 phút. Thông thường 2 font dùng nhiu nht là Arial và Times New Roman, nếu các bn mun download hết càng tt. Các bn vào trang web ca Thng xì "...."  http://mdc68-75.thanghanh.com/  click vào Link phía dưới bên trái, ri scroll down tìm Ch Vit Nam click vào Vit Unicode fonts s hin ra 1 window khác. Các bn scroll down tìm Windows Unicode fonts. S có 4 fonts tt c (còn thiếu font Tahoma) Arial, Times New Roman, Corier New và Verdana.

 

Nếu mun download font Arial thi click vào "arial32.exe" nm ngay dưới ch Arial, nó s t động install cho mình, không cn phi save ri lđi tìm ra để install. Các bn thy d không? mi font  khong 500-600 Kbytes thì download cũng nhanh lm.

 

Khi chn download Unicode fonts, phi ch Windows Unicode Fonts và khi cái window "File download" hin ra, phi chn "Run this program from its current location" ri click OK. Hoặc là khi cái "File Download" hiện ra thì chọn "Open" thay vì "Save" thì máy sẽ tự động download và install luôn cho mình.

T4 xài Mac ở trường thì có thể chọn Mac Unicode Fonts và cũng làm tương tự (Uyền không có xài Mac)
 

Link ---> Ch Vit Nam - Vit Unicode fonts ---> Windows Unicode fonts : arial32.exe 

 

Các bn ghi hàng ch trên ra giy trước khi download s để biết làm tđâu và bước kế tiếp, cũng làm như vy cho: courie32.exe ; times32.exe ; verdan32.exe

 

Uyn