Hướng Dẫn Outlook Express

 1. Set up Outlook Express to allow attachments

  1. Run Outlook Express, on menu bar, click Tools-->Options...


  2. Ở  Options window, chọn Security tab (1) như hình dưới:

    

    

  3. Uncheck box "Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus" (2). Khi uncheck cái box này, nên cẩn thận khi save hay open những attachements, nếu có anti virus software thì an toàn hơn vì nó sẽ scan và protect máy của mình khi có virus gửi qua email. Tốt nhất là delete những email lạ.