Gửi Hình Dùng Yahoo Mail

 

1)- Log into Yahoo mail, click Compose button

 

 

Hình 1

 

2)- Type in To: (email của người nhận), Subject: photo (thí dụ). Click Attach Files button

 

 

Hình 2

 

3)- Click Browse button

 

 

Hình 3

 

4)-Choose File window, chọn photo muốn gửi, thí dụ DSC_7270.JPG (hình 4.1) như hình dưới, click Open (hình 4.2)

 

 

Hình 4

 

5)- Sẽ thấy location của photo mới attached ở box File 1: (hình 5.1)

 

Click Browse (hình 5.2) và lập lại step 4 để attach thêm hình, có thể attach 5 hoặc nhiều photo hơn nếu muốn.

 

Click Attach Files (hình 5.3) để chấm dứt phần attach photo.

 

 

 

Hình 5

 

6)- Click Continue to Messages để trở lại compose mail window

 

Hình 6

 

7)- Viết mail như thường và click Send để gửi