Ai ăn bí rợ hầm hành tỏi hôn....???? mại dô! mại dô! Món nầy vừa bổ vừa khỏe, dành cho lứa tuổi 50 đây...