Mr. Nguyễn Xuân Thiều - Trông cũng còn phong độ lắm! - 8/2003